You are currently viewing Zadławienie, zakrztuszenie- pierwsza pomoc.
Zadławienie, zakrztuszenie- jak udzielić pierwszej pomocy

Zadławienie, zakrztuszenie- pierwsza pomoc.

 • Post comments:0 Komentarzy
 • Reading time:19 mins read

Zadławienie - pierwsza pomoc, postępowanie i techniki ratunkowe

Zadławienie może wystąpić w wyniku zablokowania dróg oddechowych przez ciało obce, takie jak jedzenie, gumy do żucia czy małe przedmioty. W takiej sytuacji szybka i właściwa reakcja może uratować życie poszkodowanego.

W artykule omówimy objawy zadławienia, jak rozpoznać częściową i całkowitą niedrożność dróg oddechowych oraz jak postępować w przypadku zadławienia w zależności od wieku poszkodowanego. Przedstawimy również techniki ratunkowe, takie jak chwyt Heimlicha, uderzenia międzyłopatkowe czy zachęcanie do kaszlu, a także postępowanie w sytuacji zagrożenia życia, w tym wezwanie pogotowia ratunkowego i podstawowe czynności ratujące życie.

Na koniec porównamy zadławienie z zachłyśnięciem, aby ułatwić odróżnienie tych dwóch stanów i wiedzieć, jak udzielić odpowiedniej pomocy w każdym przypadku.

Zadławienie- objawy

Objawy zadławienia mogą być różne w zależności od wieku poszkodowanego oraz stopnia niedrożności dróg oddechowych. Warto znać typowe objawy, aby szybko zareagować i udzielić odpowiedniej pomocy. Wśród przyczyn zadławienia najczęściej wymienia się połykanie jedzenia w pośpiechu, rozmawianie podczas jedzenia czy zabawa małymi przedmiotami przez dzieci.

Objawy zadławienia u dorosłych i dzieci

W przypadku zadławienia dorosłych oraz zadławienia dziecka techniki udzielania pierwszej pomocy różnią się nieco ze względu na różnice w budowie ciała oraz siłę, z jaką należy wykonywać niektóre techniki ratunkowe. Niemniej jednak, objawy zadławienia są podobne u osób w różnym wieku:

 • gwałtowny, suchy kaszel

 • trudności z oddychaniem lub brak oddechu

 • zaczerwienienie twarzy

 • chwyty za gardło

 • niezdolność do mówienia lub wydawania dźwięków

 • utrata przytomności (w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych)

Częściowa niedrożność dróg oddechowych - jak ją rozpoznać?

Częściowa niedrożność dróg oddechowych występuje, gdy ciało obce blokuje jedynie część dróg oddechowych, co pozwala na przepływ powietrza, ale utrudnia oddychanie. Objawy częściowej niedrożności dróg oddechowych obejmują:

 • gwałtowny, suchy kaszel

 • trudności z oddychaniem

 • świszczący oddech

 • zaczerwienienie twarzy

W przypadku częściowej niedrożności dróg oddechowych, zachęcanie poszkodowanego do kaszlu może pomóc w usunięciu ciała obcego. Jeśli jednak kaszel nie przynosi efektów, należy zastosować techniki ratunkowe, takie jak uderzenia międzyłopatkowe czy manewr Heimlicha.

Całkowita niedrożność dróg oddechowych - jakie są objawy?

Całkowita niedrożność dróg oddechowych to sytuacja, w której ciało obce zablokowało drogi oddechowe w całości, uniemożliwiając przepływ powietrza. Objawy całkowitej niedrożności dróg oddechowych to:

 • brak oddechu

 • niezdolność do mówienia lub wydawania dźwięków

 • chwyty za gardło

 • sinienie twarzy i warg

 • utrata przytomności

W przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych konieczne jest natychmiastowe zastosowanie technik ratunkowych, takich jak manewr Heimlicha czy uderzenia międzyłopatkowe, a także wezwanie pogotowia ratunkowego.

Zadławienie u różnych grup wiekowych

Zadławienie może wystąpić u osób w różnym wieku, od niemowląt po dorosłych. W związku z tym, pierwsza pomoc oraz postępowanie w przypadku zadławienia różnią się w zależności od wieku poszkodowanego. Warto znać specyfikę zadławienia u różnych grup wiekowych, aby móc prawidłowo udzielić pomocy.

Zadławienie niemowlaka - pierwsza pomoc i postępowanie

W przypadku zadławienia niemowlaka pierwsza pomoc obejmuje następujące kroki:

zadławienie niemowlaka
1. Ułóż niemowlę na swoim przedramieniu, twarzą w dół, z głową niżej niż tułów.
zakrztuszenie noworodka pierwsza pomoc
2. Wykonaj uderzenia w okolicę międzyłopatkową- uderz niemowlę pięciokrotnie między łopatkami, używając dłoni.
zakrztuszenie noworodka pierwsza pomoc
3. Jeśli ciało obce nie zostanie usunięte, obróć niemowlę twarzą do góry, nadal trzymając głowę niżej niż tułów.
zadławienie noworodka pierwsza pomoc
4. Wykonaj pięć uciśnięć klatki piersiowej, używając dwóch palców.

Powtarzaj te kroki, aż ciało obce zostanie usunięte, niemowlę zacznie oddychać lub straci przytomność.

Zadławienie dzieci powyżej 1 roku życia - jak postępować?

W przypadku zadławienia dzieci powyżej 1 roku życia, pierwsza pomoc obejmuje następujące kroki:

1. Stań za dzieckiem, obejmując je ramionami.
zadławienie dziecka
2. Wykonaj pięć uderzeń międzyłopatkowych, używając dłoni.
zadławienie dziecka pierwsza pomoc
3. Jeśli ciało obce nie zostanie usunięte, umieść pięść jednej ręki tuż powyżej pępka dziecka, a drugą rękę na pierwszej.
zakrztuszenie dziecka pierwsza pomoc
4. Wykonaj pięć energicznych ucisków w górę i do wewnątrz, aby wydobyć ciało obce.

Powtarzaj te kroki, aż ciało obce zostanie usunięte, dziecko zacznie oddychać lub straci przytomność.

Zadławienie dorosłych - pierwsza pomoc i techniki ratunkowe

Pierwsza pomoc osobie zadławionej w wieku dorosłym obejmuje następujące kroki:

zakrztuszenie osoby dorosłej
1. Stań za osobą zadławioną, obejmując ją ramionami.
zakrztuszenie pierwsza pomoc
2. Wykonaj uderzenia w okolicę międzyłopatkową- należy pochylić osobę dorosłą do przodu i energicznie (pięciokrotnie) uderzyć w okolicę międzyłopatkową.
zakrztuszenie dorosłego pierwsza pomoc
3. Jeśli ciało obce nie zostanie usunięte, umieść pięść jednej ręki tuż powyżej pępka osoby zadławionej, a drugą rękę na pierwszej.
pierwsza pomoc przy zakrztuszeniu
4. Wykonaj pięć energicznych ucisków w górę i do wewnątrz, aby wydobyć ciało obce.

Powtarzaj te kroki, aż ciało obce zostanie usunięte, osoba zacznie oddychać lub straci przytomność.

W przypadku utraty przytomności przez osobę zadławioną, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe i rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

Techniki ratunkowe stosowane w przypadku zadławienia

W sytuacji, gdy dochodzi do zadławienia, istnieje kilka technik ratunkowych, które mogą pomóc w usunięciu ciała obcego z dróg oddechowych poszkodowanego. Wśród nich znajdują się chwyt Heimlicha, uderzenia międzyłopatkowe oraz zachęcanie poszkodowanego do kaszlu. Warto znać te metody, aby móc prawidłowo udzielić pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Chwyt Heimlicha - kiedy go stosować?

Chwyt Heimlicha to jedna z najbardziej znanych i skutecznych technik ratunkowych stosowanych w przypadku zadławienia. Polega on na wywieraniu nacisku na nadbrzuszę/przeponę poszkodowanego, co prowadzi do wytworzenia ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej i wypchnięcia ciała obcego z dróg oddechowych. Chwyt Heimlicha stosuje się, gdy inne metody, takie jak uderzenia międzyłopatkowe, nie przyniosły rezultatu.

Uderzenia międzyłopatkowe - technika ratunkowa w zadławieniu

Uderzenia międzyłopatkowe to kolejna technika ratunkowa stosowana w przypadku zadławienia. Polega ona na uderzaniu poszkodowanego w okolicę międzyłopatkową dłonią, co może pomóc w usunięciu ciała obcego z dróg oddechowych

Zachęcanie poszkodowanego do kaszlu - kiedy jest to skuteczne?

W sytuacji, gdy poszkodowany kaszle, może to oznaczać, że ciało obce nie zablokowało całkowicie dróg oddechowych. W takim przypadku warto zachęcić poszkodowanego do intensywnego kaszlu, który może pomóc w usunięciu ciała obcego. Kaszel jest skuteczny, gdy poszkodowany jest w stanie samodzielnie oddychać i kaszleć. Jeśli jednak kaszel nie przynosi rezultatu, należy zastosować inne techniki ratunkowe, takie jak uderzenia międzyłopatkowe czy chwyt Heimlicha.

Usuwanie ciała obcego - jak to zrobić bezpiecznie?

W przypadku, gdy ciało obce jest widoczne w jamie ustnej poszkodowanego, można spróbować je usunąć, jednak należy zachować ostrożność. Oto jak bezpiecznie usunąć ciało obce z dróg oddechowych:

 1. Poproś poszkodowanego, aby otworzył usta i spróbuj zlokalizować ciało obce.

 2. Jeśli ciało obce jest na wierzchu, użyj palca, aby je usunąć.

 3. Jeśli ciało obce jest głębiej, nie próbuj go usunąć palcem, gdyż może to spowodować jeszcze większe zadławienie. W takim przypadku zastosuj techniki ratunkowe, takie jak uderzenia międzyłopatkowe czy manewr Heimlicha.

W sytuacji zadławienia kluczowe jest szybkie i właściwe postępowanie w zadławieniu. Znajomość technik ratunkowych, takich jak chwyt Heimlicha, uderzenia międzyłopatkowe czy zachęcanie do kaszlu, może uratować życie poszkodowanego.

Zachowanie w sytuacji zagrożenia życia

W sytuacji stanu zagrożenia życia spowodowanego zadławieniem, kluczowe jest szybkie i właściwe postępowanie. Warto znać podstawowe zasady wezwania pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie, które można wykonać, zanim przybędzie pogotowie ratunkowe.

Jak wezwać pogotowie ratunkowe w przypadku zadławienia?

W przypadku zadławienia, niezbędne jest natychmiastowe wezwanie pogotowia ratunkowego. Oto jak prawidłowo wezwać pomoc:

 1. Wybierz numer alarmowy 112 lub 999.

 2. Podaj dokładny adres zdarzenia.

 3. Opisz sytuację, informując o zadławieniu oraz stanie poszkodowanego (np. utrata przytomności, trudności w oddychaniu).

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami operatora, który udzieli Tobie wskazówek dotyczących pierwszej pomocy.

 5. Nie rozłączaj się, dopóki dyspozytor medyczny nie zakończy rozmowy.

Co zrobić, gdy poszkodowany straci przytomność?

Jeśli poszkodowany straci przytomność w wyniku zadławienia, należy natychmiast podjąć odpowiednie działania:

 1. Upewnij się, że wezwałeś pogotowie ratunkowe.

 2. Ułóż poszkodowanego na plecach na twardym podłożu.

 3. Otwórz drogi oddechowe poszkodowanego, odchylając głowę do tyłu i unosząc brodę.

 4. Sprawdź, czy poszkodowany oddycha. Jeśli nie, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) zaczynając od 5 oddechów ratunkowych.

 5. Kontynuuj RKO aż do przybycia pogotowia ratunkowego lub do momentu, gdy poszkodowany zacznie samodzielnie oddychać.

Podstawowe czynności ratujące życie w przypadku zadławienia

W sytuacji zagrożenia życia spowodowanego zadławieniem, istnieje kilka podstawowych czynności ratujących życie, które można wykonać przed przybyciem pogotowia ratunkowego:

 1. Zachęć poszkodowanego do intensywnego kaszlu, jeśli jest to możliwe.

 2. Wykonaj uderzenia międzyłopatkowe, aby usunąć ciało obce z dróg oddechowych.

 3. Jeśli uderzenia międzyłopatkowe nie przyniosą rezultatu, wykonaj chwyt Heimlicha.

 4. W przypadku utraty przytomności przez poszkodowanego, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) zaczynając od 5 oddechów ratunkowych.

Znajomość podstawowych zasad postępowania w sytuacji zagrożenia życia spowodowanego zadławieniem może uratować życie poszkodowanego. Ważne jest, aby pozostać spokojnym, działać szybko i zdecydowanie oraz wezwać pomoc medyczną.

Zadławienie a zachłyśnięcie - różnice

Chociaż zarówno zadławienie, jak i zachłyśnięcie są sytuacjami, w których ciało obce blokuje drogi oddechowe, istnieją między nimi istotne różnice. Warto znać te różnice, aby móc prawidłowo ocenić sytuację i udzielić odpowiedniej pierwszej pomocy.

Jak odróżnić zadławienie od zachłyśnięcia?

W przypadku zachłyśnięcia, ciało obce, takie jak jedzenie czy płyn, przedostaje się do tchawicy, co może prowadzić do kaszlu, duszności i niekiedy nawet do utraty przytomności. Natomiast zadławienie to sytuacja, w której ciało obce zablokowało drogi oddechowe, uniemożliwiając oddychanie. Oto kilka wskazówek, które pomogą odróżnić te dwie sytuacje:

 • Zachłyśnięcie zwykle powoduje ostry, gwałtowny kaszel, który może być wystarczający, aby usunąć ciało obce z dróg oddechowych.

 • Zadławienie może powodować duszność, sinicę, chwytanie się za gardło, niemożność mówienia lub kaszlu oraz utratę przytomności w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych.

 • W przypadku zachłyśnięcia, poszkodowany zwykle jest w stanie oddychać, choć z trudnością, podczas gdy w przypadku zadławienia oddychanie jest niemożliwe..

Pierwsza pomoc w przypadku zachłyśnięcia

W przypadku zachłyśnięcia, pierwsza pomoc może obejmować następujące działania:

 1. Zachęć poszkodowanego do intensywnego kaszlu, aby usunąć ciało obce z dróg oddechowych.

 2. Jeśli kaszel nie przynosi rezultatu, pochyl poszkodowanego do przodu, aby ułatwić oddychanie i ewentualne usunięcie ciała obcego.

 3. W przypadku niemowląt, można spróbować delikatnych uderzeń po plecach, gdy dziecko jest w pozycji głową w dół, co może pomóc usunąć ciało obce.

 4. Jeśli kaszel niemowlęcia nie przynosi rezultatu, a dziecko ma trudności z oddychaniem, wezwij natychmiast pogotowie ratunkowe.

Zarówno w przypadku zadławienia, jak i zachłyśnięcia, kluczowe jest szybkie rozpoznanie sytuacji i podjęcie odpowiednich działań. Warto znać różnice między tymi dwiema sytuacjami oraz umieć udzielić pierwszej pomocy, aby móc skutecznie pomóc poszkodowanemu.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy zagadnienia związane z zadławieniem oraz pierwszą pomocą i postępowaniem w takiej sytuacji. Przedstawiliśmy objawy zadławienia u różnych grup wiekowych, takich jak niemowlęta, dzieci oraz dorosłych. Omówiliśmy również techniki ratunkowe stosowane w przypadku zadławienia, takie jak chwyt Heimlicha, uderzenia międzyłopatkowe, zachęcanie poszkodowanego do kaszlu oraz usuwanie ciała obcego.

Wskazaliśmy, jak wezwać pogotowie ratunkowe w przypadku zadławienia oraz jakie podstawowe czynności ratujące życie należy wykonać, gdy poszkodowany straci przytomność. Porównaliśmy również zadławienie z zachłyśnięciem, wskazując na różnice między tymi dwiema sytuacjami oraz pierwszą pomoc w przypadku zachłyśnięcia.

Podsumowując, kluczowe jest szybkie rozpoznanie sytuacji zadławienia, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy oraz znajomość technik ratunkowych. Wiedza na ten temat może uratować życie poszkodowanego, dlatego warto znać objawy zadławienia, różnice między zadławieniem a zachłyśnięciem oraz umieć prawidłowo postępować w sytuacji zagrożenia życia.

Podziel się tą wiedzą z innymi!

Dodaj komentarz